Πηγή:
*Πρωτ. Σάββα Μουλλωτού, Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, εκδ. Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Μάιος 2008